Værdigrundlag:

  Jeg arbejder udfra et humanistisk eksistentielt menneskesyn og benytter den fænomenologiske metode.

  Det betyder at:
  Hvert enkelt menneske er unikt og har en iboende stræben imod udvikling.
   

  At det enkelte menneske kun kan mødes og forstås udfra egne oplevelser af sig selv og sin måde at være i livet på.

  At nærvær/væren til stede i nuet, med sig selv og andre er afgørende for livskvaliteten.

  At mennesker hver især er ansvarlige for egne handlinger, valg og fravalg.

  Jeg arbejder udfra de etiske regler, som Psykoterapeutisk Forening har opstillet.

  Fuld tavshedspligt.